Warsztaty polowe „Co w polu piszczy” w SDOO w Chrząstowie

W dniu 6 czerwca 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyły się kolejne warsztaty polowe z cyklu „Co w polu piszczy”. Jak co roku organizatorem imprezy był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie.

Jednym z tematów tegorocznych warsztatów była identyfikacja i zwalczanie szkodników roślin uprawnych. Z tej okazji wykład na temat nowych zagrożeń ze strony szkodników wynikających ze zmian klimatu oraz ograniczeń w możliwościach stosowania środków ochrony roślin wygłosił dr Grzegorz Pruszyński z IOR-PIB w Poznaniu. Część polowa szkolenia odbyła się na doświadczeniach PDO ze zbożami ozimymi i rzepakiem ozimym. Była to okazja by nabyć wiedzę praktyczną z zakresu rozpoznawania szkodników i objawów ich żerowania. Ostatnim punktem warsztatów było zwiedzanie kolekcji nowozarejestrowanych i rekomendowanych do uprawy w województwie odmian zbóż i roślin bobowatych, gdzie Inspektor COBORU Wiktor Bieniewicz przybliżył uczestnikom szkolenia założenia Inicjatywy Białkowej COBORU, a kierownik działu badawczo-doświadczalnego SDOO w Chrząstowie, Małgorzata Woropaj-Janczak scharakteryzowała odmiany będące w kolekcji.