„Dzień Pola – Inicjatywa Białkowa COBORU” w ZDOO w Głodowie

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głodowie odbył się Dzień Pola.

Pracownicy Zakładu, Pan Przemysław Lendecki i Wiktor Bieniewicz, przez cały czas byli do dyspozycji rolników i wyczerpująco odpowiadali na zadawane przez nich pytania. Tematem dominującym była panująca w regionie susza oraz reakcja poszczególnych odmian na tak niekorzystne warunki. Licznie w tym dniu przybyli goście, na doświadczeniach porejestrowych mogli porównać aktualny stan roślin, ich przezimowanie a także reakcję na niedobory wody. Dużym zainteresowaniem cieszyło się doświadczenie  porejestrowe z łubinem wąskolistnym i żółtym gdzie pracownicy Zakładu przybliżyli główne założenia Inicjatywy Białkowej COBORU i omówili wyniki doświadczeń porejestrowych.