Konferencja Jubileuszowa z okazji XX lat funkcjonowania
Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 26 czerwca 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głębokim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO. Spotkanie poświęcone było głównie wypracowaniu ustaleń odnośnie planu i organizacji doświadczeń porejestrowych z roślinami ozimymi i wieloletnimi w sezonie 2018/2019.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Zespołu udali się na doświadczenia porejestrowe ze zbożami ozimymi. Kierownik Zakładu pan Leopold Olejniczak i kierownik działu badawczo doświadczalnego SDOO w Chrząstowie pani Małgorzata Woropaj-Janczak omówili odmiany zbóż pod kątem włączenia ich do doborów w roku 2018.

Dalsza część posiedzenia odbyła się w „Gościńcu nad Gopłem”. Podczas obrad, na podstawie wyników doświadczeń porejestrowych i rejestrowych z województwa kujawsko-pomorskiego, a także wyników krajowych, ustalono dobór oraz lokalizację doświadczeń ze zbożami ozimymi na sezon 2018/2019. Członkowie Zespołu mieli także okazję zapoznać się z założeniami Inicjatywy Białkowej COBORU, dzięki której będzie możliwe utworzenie na zimowym posiedzeniu Zespołu w 2019 roku Listy odmian zalecanych dla soi i bobiku.