„Dzień Pola – Inicjatywa Białkowa COBORU” w SDOO w Chrząstowie

Tradycyjnie już imprezą towarzyszącą Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym AGRO-TECH w Minikowie był Dzień Pola, zorganizowany na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie w dniu 01.07.2018 roku.

W drugim dniu targów pracownicy SDOO w Chrząstowie przez cały dzień byli do dyspozycji rolników odwiedzających Stację. Głównym tematem poruszanym przez gości była susza. Mała ilość opadów w województwie kujawsko-pomorskim spowodowała, że stan upraw form ozimych, a zwłaszcza jarych jest zły, co przełoży się na straty w plonie. Na specjalnie przygotowanej na tę okazję kolekcji zbóż i roślin bobrowatych, a także na doświadczeniach porejestrowych, rolnicy mieli okazję zobaczyć i porównać ze sobą reakcję poszczególnych odmian na suszę.