Szkolenie „Wymagania integrowanej ochrony roślin
w odniesieniu do upraw zbóż i rzepaku” w Minikowie

W dniu 3 lipca 2018 roku w Minikowie odbyło się szkolenie dla pracowników WIORIN i doradców ODR. Organizatorami szkolenia był Instytut Ochrony Roślin i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Szkolenie dotyczyło kompleksowego podejścia do integrowanej uprawy zbóż i rzepaku ozimego. Wśród zaproszonych wykładowców byli także pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, którzy przedstawili wyniki badań Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego zbóż i rzepaku w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem odporności/tolerancji na patogeny oraz ich praktyczne wykorzystanie w integrowanej ochronie roślin.