II posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w SDOO w Chrząstowie

W dniu 30 stycznia 2020 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się II posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w kadencji 2019-2023.

Głównym celem spotkania było ustalenie Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku, a także doborów odmian i lokalizacji doświadczeń z formami jarymi.

Posiedzenie prowadził przewodniczący prof. dr hab. Franciszek Rudnicki. W trakcie spotkania członkowie Zespołu zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji PDO w województwie kujawsko-pomorskim, które przedstawiła dyrektor Stacji Koordynującej Beata Kaliska. Specjaliści prowadzący doświadczenia porejestrowe przedstawili wyniki plonowania odmian w województwie, rejonie III oraz wyniki krajowe. Na ich podstawie zaopiniowano projekt Listy odmian zalecanych. Ostatnim punktem posiedzenia było ustalenie doboru i lokalizacji doświadczeń z formami jarymi na rok 2020.