Dzień Soi w SDOO w Chrząstowie

W dniu 27 sierpnia 2021 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbył się Dzień Soi zorganizowany w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU.

Przybyłych gości przywitała dyrektor Stacji Beata Kaliska. W części wykładowej Daniel Krauklis - specjalista prowadzący doświadczenia z soją, omówił perspektywy uprawy soi w Polsce, główne zagadnienia agrotechniczne oraz przedstawił wojewódzkie i krajowe wyniki plonowania tego gatunku.

W dalszej części szkolenia odbyły się warsztaty polowe. Były one okazją do zapoznania się z czterdziestoma odmianami soi z czterech grup wczesności. Poruszono także temat jak ważny jest wybór do uprawy odmiany z odpowiedniej grupy wczesności.

Na zdjęciu pierwszym doświadczenie PDO z soją

Na zdjęciu drugim materiały szkoleniowe