Skład Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2019-2023)

Lp.

Tytuł

Imię i nazwisko

Instytucja

Stanowisko

1

prof. dr hab.

Franciszek Rudnicki - przewodniczący WZ PDO

Przewodniczący ZW PDO poprzednich kadencji

Ekspert

2

mgr inż.

Beata Kaliska - zastępca przewodniczącego WZ PDO

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie

Dyrektor SDOO

3

inż.

Ryszard Kierzek - zastępca przewodniczącego WZ PDO

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
zs. w Przysieku

Prezes

4 mgr inż. Tomasz Bagniewski Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Starszy inspektor wojewódzki

5

mgr inż.

Wiktor Bieniewicz

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Inspektor COBORU

6

mgr inż.

Krzysztof Błędowski

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel handlowy

7

mgr inż.

Leszek Chmielnicki

Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Prezes Zarządu

8

dr inż.

Wiesław Czarnecki

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji

Dyrektor Departamentu

9

prof. dr hab.

Dariusz Jaskulski

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa
i Biotechnologii, Katedra Agronomii

Pracownik naukowy

10

dr inż.

Piotr Kamiński

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR

Prezes

11

dr inż.

Ryszard Kamiński

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Podsekretarz Stanu

12

mgr inż.

Damian Kuc

EURALIS Nasiona Sp. z o.o.

Kierownik regionu

13

mgr inż.

Zdzisław Kwiatkowski

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
FAROL Sp. z o.o. w Falęcinie

Prezes

14

inż.

Przemysław Lendecki

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie

Kierownik ZDOO

15

mgr inż.

Tomasz Mlicki

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Sobiejuchy

Dyrektor Zakładu

16

mgr inż.

Juliusz Młodecki

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Prezes

17

dr hab. inż.

Mirosław Nowakowski

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Oddział Bydgoszcz

Kierownik Oddziału

18

mgr inż.

Leopold Olejniczak

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim

Kierownik ZDOO

19

mgr inż.

Sławomir Ossowicki

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Inspektor plantacyjny

20

mgr inż.

Anna Patalon

Saaten Union Polska Sp. z o.o.

Doradca regionalny

21

mgr inż.

Krzysztof Piłat

IGP Polska Sp. z o.o. sp. k.

Kierownik regionu

22

mgr inż.

Karol Szmagliński

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Regionalny kierownik sprzedaży

23

dr inż.

Anna-Maria Szymańska

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Dyrektor

24

mgr inż.

Przemysław Urbaniak

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Doradca techniczny

25

mgr inż.

Jerzy Wiśniewski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

26

mgr inż.

Marcin Wroński

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie

Zastępca Dyrektora Generalnego

27 dr inż. Ryszard Zarudzki Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Dyrektor

28

mgr inż.

Krzysztof Zamczyk

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Doradca agrotechniczny

29

mgr inż.

Jakub Ziarniak

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

Przedstawiciel regionalny

Sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego –
dr inż. Małgorzata Woropaj-Janczak (SDOO w Chrząstowie)