Warsztaty polowe „Co w polu piszczy?” w SDOO w Chrząstowie

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyła się kolejna edycja warsztatów polowych „Co w polu piszczy?”. Impreza organizowana jest cyklicznie przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Głównym tematem szkolenia były choroby i szkodniki zbóż w dobie zmieniającego się klimatu. Ekspertami w tej dziedzinie byli zaproszeni wykładowcy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk z Katedry Fitopatologii i dr hab. inż. Robert Lamparski z Katedry Entomologii.

Licznie przybyłych gości przywitały dyrektor Stacji Beata Kaliska i dyrektor KPODR Lidia Lewandowska. Następnie wszyscy udali się na kolekcję odmian roślin bobowatych. Rolnicy pod okiem specjalisty Stacji Daniela Krauklisa mogli zapoznać się z nowymi i będącymi na liście odmian zalecanych odmianami soi, grochu, bobiku i łubinów.

Licznie przybyłych gości przywitały dyrektor Stacji Beata Kaliska i dyrektor KPODR Lidia Lewandowska. Następnie wszyscy udali się na kolekcję odmian roślin bobowatych. Rolnicy pod okiem specjalisty Stacji Daniela Krauklisa mogli zapoznać się z nowymi i będącymi na liście odmian zalecanych odmianami soi, grochu, bobiku i łubinów.