STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Chrząstowie
  • Dział finansowo-księgowy
  • Samodzielne stanowisko ds. kadr i sekretariatu
  • Dział gospodarczy w Chrząstowie
  • Dział badawczo-doświadczalny w Chrząstowie
  • ZDOO w Głębokim
  • ZDOO w Głodowie