ZDOO GŁODOWO


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie Głodowo 50
87-600 Lipno
powiat Lipno
województwo kujawsko-pomorskie

tel. 506 801 054
email zdoo.glodowo@chrzastowo.coboru.gov.pl
kierownik ZDOO w Głodowie :   mgr inż. Przemysław Lendecki

Położenie geograficzne:

φ = 52o50´, λ = 19o15´, H = 100 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 28,51 ha, w tym płodozmian doświadczalny 18,1 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby, żytnio - łubinowy
  • Klasy bonitacji gleb: IIIa- VI
  • Średnia temperatura roczna: 8,2oC
  • Roczna suma opadów: 577 mm

Zakład prowadzi doświadczenia rejestrowe i porejestrowe ze zbożami, roślinami strączkowymi i rzepakiem ozimym.