SDOO CHRZĄSTOWO


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie Chrząstowo 8
89-100 Nakło nad Notecią
powiat Nakło nad Notecią
województwo kujawsko-pomorskie

tel. 52 385 32 28
tel. 52 385 20 52
faks 52 385 23 45
email sdoo@chrzastowo.coboru.gov.pl
dyrektor SDOO Chrząstowo :   dr inż. Beata Kaliska

Położenie geograficzne:

φ = 53o11´, λ = 17o35´, H = 10 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

 • Powierzchnia ogółem 514,6 ha, w tym płodozmian doświadczalny 248,9 ha.
 • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, żytni bardzo dobry, żytni dobry
 • Klasy bonitacji gleb: II - VI
 • Średnia temperatura roczna: 8,2 oC
 • Roczna suma opadów: 522 mm

Dział Badawczo –Doświadczalny prowadzi badania w zakresie:

 • Ocena odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) dla gatunków: chryzantema, powojnik, winobluszcz, groch siewny.
 • Badania Wartości Gospodarczej Odmian dla następujących gatunków: jęczmień jary, pszenica jara, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, groch siewny, kukurydza, mak.
 • Pozytywne wyniki badań OWT i WGO dla wszystkich gatunków roślin są warunkiem wpisania odmiany do krajowego rejestru (KR).
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDOiR) gatunków: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, groch siewny, kukurydza, kostrzewa łąkowa, kupkówka, mak, rzepak jary.
 • Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDOiR tworzone są co roku „listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego” (LZO). Plan doświadczeń samorządowych PDOiR obejmuje około 35 doświadczeń rocznie.
 • W SDOO Chrząstowo prowadzone są badania WGO dla odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) zgłaszane przez hodowców lub firmy nasienne. Odmiany te włączane są do doświadczeń porejestrowych.

Doświadczenia usługowe zlecane przez hodowców, instytucje naukowe lub firmy nasienne.

Gatunki dla których realizowane są obecnie doświadczenia usługowe:

 • jęczmień ozimy,
 • pszenica ozima,
 • pszenżyto ozime,
 • jęczmień jary,
 • pszenica jara,
 • rzepak ozimy,
 • kukurydza,
 • komosa ryżowa.