ZDOO GŁĘBOKIE


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim Głębokie
88-121 Chełmce
powiat : Inowrocław
województwo: kujawsko-pomorskie

tel. 52 351 67 67
email zdoo.glebokie@chrzastowo.coboru.gov.pl
kierownik ZDOO w Głębokim :   mgr inż. Leopold Olejniczak

Położenie geograficzne:

φ = 52o39´, λ = 18o27´, H = 85 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 45,2 ha, w tym płodozmian doświadczalny 41,6 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, żytni bardzo dobry.
  • Klasy bonitacji gleb: II- IVa
  • Średnia temperatura roczna: 8,5oC
  • Roczna suma opadów: 502 mm

Zakład prowadzi doświadczenia rejestrowe i porejestrowe ze zbożami, grochem siewnym, rzepakiem ozimym, burakiem cukrowym, kukurydzą i warzywami gruntowymi.