Pierwsze posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO kadencji 2019-2023

W dniu 2 lipca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się pierwsze posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pana Piotra Całbeckiego, Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Kierzka i Dyrektora COBORU – prof. dr hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Wiesław Czarnecki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz prof. dr hab. Edward S. Gacka – Dyrektora COBORU.

W skład Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO weszło 29 osób. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan prof. dr hab. Franciszek Rudnicki, a zastępcami zostali: Pani Beata Kaliska – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie i Pan Ryszard Kierzek - Prezes Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej

W trakcie posiedzenia Zespołu ustalono dobór odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO oraz lokalizację doświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim na sezon 2018/2019.