Audyt CPVO w SDOO w Chrząstowie

10 lipca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbył się audyt przeprowadzony przez pracowników Wspólnotowego Urzędu Ochrony odmian Roślin (CPVO).

Komisja w składzie: Sergio Semon (audytor CPVO, Angers) oraz Marco Hoffman (ekspert techniczny w zakresie badań OWT roślin ozdobnych i sadowniczych, Holandia) sprawdzała kompetencję pracowników Stacji do prowadzenia doświadczeń OWT z roślinami ozdobnymi. Kontroli podlegały doświadczenia OWT m.in. z chryzantemą i powojnikiem oraz obowiązujące w tym zakresie wewnętrzne uregulowania i procedury.