Konferencja „Badania agrochemiczne wyznacznikiem trendów i wyzwań dla rolnictwa
w województwie kujawsko-pomorskim” w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
 w Bydgoszczy

W dniu 30 września 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-promocyjna „Badania agrochemiczne wyznacznikiem trendów i wyzwań dla rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim”. Konferencję pod patronatem Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Mikołaja Bogdanowicza – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowała Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy.

W konferencji brała udział Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz wielu znamienitych gości, wśród których obecni byli także rolnicy z naszego województwa. SDOO w Chrząstowie reprezentowała Pani Dyrektor Beata Kaliska, która w swoim wystąpieniu omówiła „Działalność i perspektywy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie”.

Dyrektor B. Kaliska składa serdeczne podziękowania dr inż. Annie-Marii Szymańskiej, Dyrektor OSChR w Bydgoszczy, za umożliwienie uczestnictwa w wysoce profesjonalnie zorganizowanej konferencji.