Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim
 w SDOO w Chrząstowie

W dniu 29 października 2019 roku Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie odwiedzili uczniowie i nauczyciel z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Dla gości wizyta ta była okazją do zapoznania się z historią i zadaniami Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych i SDOO w Chrząstowie. Omówiony został m. in. proces rejestracji nowych odmian, a także program Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w województwie. W części polowej specjaliści SDOO w Chrząstowie zaprezentowali doświadczenia z roślinami ozdobnymi i przybliżyli metodyki prowadzenia doświadczeń OWT.