Posiedzenie Komisji Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w SDOO w Chrząstowie

W dniach 9-11 lipca 2020 r. w SDOO w Chrząstowie odbyły się posiedzenia komisji Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W ciągu trzech kolejnych dni członkowie Komisji ds. Produkcji, Rynku Rolnego i Ekonomiki, Komisji ds. Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi oraz Komisji ds. Oświaty, Doradztwa Rolniczego, Ekologii i Spraw Socjalnych mieli okazję zapoznać się z działalnością i funkcjonowaniem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Dyrektor Pani Beata Kaliska omówiła główne zadania Stacji, proces rejestracji nowych odmian oraz scharakteryzowała program Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim wraz z zakresem doświadczeń oraz Listą odmian zalecanych. Część warsztatowa spotkania odbyła się na specjalnie założonej kolekcji odmian. Specjaliści Stacji zaprezentowali członkom komisji odmiany zbóż ozimych i jarych oraz gatunków bobowatych rekomendowane do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń, a także omówienia najważniejszych problemów rolnictwa.