Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku

 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której przewodniczył Pan Stanisław Pawlak. Spotkanie poświęcone było systemowi Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim. Dyrektor Stacji, Beata Kaliska omówiła zasady funkcjonowania i korzyści z PDO, zakres prowadzonych doświadczeń i rekomendację odmian.

Przedstawiła również nowe wyzwania w kontekście polityki unijnej, w tym strategii „od pola do stołu” oraz postępujących zmian klimatycznych. Na zakończenie wystąpienia dyrektor Kaliska zaprosiła radnych na Krajowy polowy pokaz postępu genetycznego w Chrząstowie, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 roku jako impreza towarzysząca KDP w Minikowie.