XXXI sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 26 kwietnia 2021 roku odbyły się obrady XXXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie zdalnym. Obrady prowadziła przewodnicząca sejmiku Pani Elżbieta Piniewska.

Dyrektor SDOO w Chrząstowie Beata Kaliska omówiła zasady funkcjonowania i korzyści praktyczne wynikające z realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim, zakres prowadzonych doświadczeń i rekomendację odmian. Przedstawiła również nowe wyzwania COBORU w kontekście polityki unijnej, w tym strategii „od pola do stołu” oraz postępujących zmian klimatycznych.