Wizyta przedstawicieli firmy IGP w SDOO w Chrząstowie

W 28 maja 2021 Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie odwiedził Pan Franz Beutl – Prezes Zarządu IGP Polska oraz Dyrektor Zarządzający IG Pflanzenzucht, Pan Sergej Nagornyy – Menadżer Sprzedaży Międzynarodowej w IG Pflanzenzucht oraz przedstawiciele terenowi firmy IGP

Podczas wizyty goście mieli okazję zobaczyć doświadczenia z rzepakiem ozimym i kukurydzą. Na poletkach doświadczalnych omówiona została metodyka prowadzenia doświadczeń oraz proces rejestracji nowych odmian w Polsce.

Na zdjęciu Dyrektor Beata Kaliska, na terenie Stacji, wita gości z firmy IGP

Na zdjęciu Na poletkach doświadczalnych z rzepakiem ozimym, specjalista Daniel Krauklis omawia metodykę prowadzenia doświadczeń

Na zdjęciu Na poletkach doświadczalnych z kukurydzą, specjalistka Kamila Czeszewska omawia metodykę prowadzenia doświadczeń z kukurydzą.