II Krajowe Dni Pola w Minikowie

W dniach 19 i 20 czerwca 2021 roku odbyły się II Krajowe Dni Pola w Minikowie, w których udział wzięli dyrektor COBORU, prof. dr hab. Henryk Bujak, prof. dr hab. Edward S. Gacek, pracownicy Centrali oraz Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. Wydarzenie to było okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć hodowli roślin, jak również technologii uprawy.

W trakcie Krajowych Dni Pola nagrana została dyskusja na temat znaczenia nowych odmian roślin uprawnych dla polskiego rolnictwa oraz ich rola we wdrażaniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu, która została wyemitowana w programie „Tydzień” w dniu 20 czerwca 2021 r. na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej. W dyskusji wzięli udział: dr inż. Ryszard Zarudzki – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz prof. Henryk Bujak – dyrektor COBORU.

Krajowe Dni Pola były doskonałą okazją do podziękowania prof. dr hab. Edwardowi S. Gackowi za Jego wieloletnie zaangażowanie i ogromny wkład w upowszechnianie postępu hodowlanego oraz rozwój doświadczalnictwa odmianowego.

Wśród licznych wystawców było także stoisko COBORU przygotowane przez SDOO w Chrząstowie.

Na zdjęciu pierwszym stoisko w SDOO w Chrząstowie na II KDP

Na zdjęciu drugim stoisko w SDOO w Chrząstowie na II KDP

Na zdjęciu trzecim wręczenie dyplomu prof. E. Gackowi

Na zdjęciu czwartym stoisko w SDOO w Chrząstowie na II KDP

Na zdjęciu piątym otwarcie  II KDP