Szkolenie urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów plantacji nasiennych PIORIN

 w SDOO w Chrząstowie

W dniach 22 i 23 czerwca 2021 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się szkolenie dla urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów plantacji nasiennych zorganizowane przez PIORIN.

W części praktycznej uczestnicy szkolenia udali się na doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi, gdzie Małgorzata Woropaj-Janczak scharakteryzowała poszczególne odmiany jęczmienia, pszenżyta i pszenicy ozimej badane w doświadczeniach porejestrowych. W dalszej części szkolenia odbył się egzamin praktyczny dla kwalifikatorów na specjalnie w tym celu przygotowanych poletkach z pszenżytem i pszenicą ozimą.

Na zdjęciu pierwszym uczestnicy szkolenia na doświadczeniach PDO ze zbożami ozimymi

Na zdjęciu drugim uczestnicy szkolenia na doświadczeniach PDO ze zbożami ozimymi

Na zdjęciu trzecim uczestnicy szkolenia na doświadczeniach PDO ze zbożami ozimymi