Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO


W dniu 25 stycznia 2023 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się siódme posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO.

Zimowe posiedzenie Zespołu PDO poświęcone było ustaleniu Listy odmian zalecanych do uprawy w województwie oraz doboru odmian do doświadczeń z formami jarymi zbóż. Posiedzenie otworzył przewodniczący Zespołu Pan prof. dr hab. Franciszek Rudnicki. W dalszej części spotkania Dyrektor SDOO Beata Kaliska przedstawiła w formie prezentacji sprawozdanie z realizacji doświadczeń PDO w województwie w 2022 roku.

W części merytorycznej spotkania, specjaliści SDOO prowadzący doświadczenia porejestrowe, przedstawili wyniki plonowania poszczególnych gatunków zarówno w województwie kujawsko-pomorskim jak i wyniki ogólnokrajowe oraz udział poszczególnych odmian w kwalifikacjach polowych. Na ich podstawie członkowie Zespołu zaopiniowali Listę odmian zalecanych dla czternastu gatunków roślin rolniczych. Na posiedzeniu zapadły także decyzje co do planu doświadczeń i doboru odmian form jarych na rok 2023


Członkowie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO stojący na schodach na tle biurowca Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.
Stojąca dyrektor SDOO w Chrząstowie, ubrana w niebieski żakiet, referuje sprawozdanie przed siedzącymi przy stole członkami KPZ PDO.
Siedzący przy stole członkowie KPZ PDO podczas obrad.
Stojąca specjalistka ds. doświadczeń Kamila Czeszewska, referuje wyniki doświadczeń przed siedzącymi przy stole członkami KPZ PDO.