Posiedzenie członków Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w ZDOO w Głębokim


W dniu 12 maja 2023 r. na terenie Zakładu Produkcyjnego firmy Bunge w Kruszwicy i Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Głębokim odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, pracownicy Centrali COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstawie i Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Głębokim.

W części polowej uczestnicy spotkania mieli okazję wizytować doświadczenia porejestrowe z odmianami zarówno, wpisanymi do Krajowego rejestru, jak i ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych. Kierownik ZDOO Leopold Olejniczak scharakteryzował poszczególne odmiany, a także metodykę prowadzenia doświadczeń z rzepakiem ozimym.


w centralnej części zdjęcia kierownik ZDOO w Głębokim wita zgromadzonych wokół niego przybyłych gości. W tle kwitnący rzepak ozimy
uczestnicy szkolenia stojący na ścieżce w kwitnącym na żółto rzepaku ozimym
z-ca dyrektora COBORU ds. badawczo-doświadczalnych Marcin Behnke i dyrektor SDOO w Chrząstowie Beata Kaliska na tle kwitnącego na żółto rzepaku ozimego
zdjęcie grupowe wszystkich uczestników spotkania na tle kwitnącego na żółto rzepaku ozimego