Międzynarodowy Dzień Rzepaku “Eurorzepak 2023” w Chrząstowie


W dniu 18 maja 2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach Międzynarodowego Dnia Rzepaku “Eurorzepak 2023”odbyła się zorganizowana przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, międzynarodowa konferencja pt.: “Uprawa rzepaku w świetle aktualnych regulacji prawnych“ podczas zorganizowanego Międzynarodowego Dnia Rzepaku “Eurorzepak 2023”. Jednym z punktów konferencji była wizyta w SDOO w Chrząstowie liderów kluczowych europejskich organizacji producentów rzepaku.

Mieliśmy okazję gościć Lennarta Nilssona (LRF - Szwecja), Maxa Schulmana (MTK – Finlandia), Stephana Arensa (UFOP – Niemcy), Claudea Soudea (FOP- Francja) oraz producentów rzepaku z Litwy. Prof. dr hab. Edward Gacek oraz dr inż. Beata Kaliska, przedstawili gościom główne zadania Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. W dalszej części spotkania goście udali się na doświadczenia rejestrowe i porejestrowe z rzepakiem ozimym i jarym. W części polowej Kierownik Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych COBORU, Jacek Broniarz omówił proces rejestracji nowych odmian rzepaku, a specjalista SDOO dr inż. Daniel Krauklis przedstawił metodykę prowadzenia doświadczeń.


W centralnej części zdjęcia dr inż. Beata Kaliska i prof. dr hab. Edward Gacek siedzący na konferencji
W centralnej części zdjęcia Kierownik Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych COBORU Jacek Broniarz siedzący na konferencji
Siedzący przy stole goście słuchają wykładu dyrektor SDOO Beaty Kaliskiej
Pan Jacek Broniarz przy poletkach z rzepakiem ozimym opowiada zgromadzonym gościom o metodyce prowadzenia doświadczeń.
Goście chodzący po ścieżkach w doświadczeniach z kwitnącym rzepakiem ozimym.
Zgromadzeni goście przy poletkach doświadczalnych z rzepakiem jarym.
Zbiorowe zdjęcie uczestników szkolenia na ścieżce w rzepaku ozimym.