Dzień Pola ”Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej” w SDOO w Chrząstowie


W dniu 2 lipca 2023 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbył się Dzień Pola pod hasłem ”Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”. Tradycyjnie już, jest to impreza towarzysząca Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym AGRO-TECH w Minikowie.

W drugim dniu targów pracownicy SDOO w Chrząstowie przez cały dzień byli do dyspozycji rolników odwiedzających Stację. Na specjalnie przygotowanej na tę okazję kolekcji nowozarejestrowanych i rekomendowanych do uprawy w województwie odmian roślin bobowatych i zbóż, a także doświadczeniach porejestrowych, rolnicy mogli zobaczyć i porównać ze sobą odmiany w warunkach polowych oraz zasięgnąć fachowej porady z zakresu uprawy i agrotechniki ważniejszych rolniczo gatunków uprawnych.


Dyrektor SDOO w Chrząstowie Beata Kaliska i kierownik działu badawczo-doświadczalnego Małgorzata Woropaj-Janczak siedzące pod namiotem
Rolnicy stojący na kolekcji odmian zbóż, przed poletkami z pszenżytem ozimym
Rolnicy stojący na ścieżce i czytający opisy odmian z tabliczek stojących przed poletkami ze zbożami