Wizyta zagranicznych przedstawicieli firm hodowlanych roślin ozdobnych w SDOO w Chrząstowie


W dniu 30 sierpnia 2023 roku w SDOO w Chrząstowie złożyli wizytę pracownicy pracowni OWT Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz zagraniczni przedstawiciele firm zajmujących się hodowlą roślin ozdobnych z Niemiec i USA Martin Röhring i Dr. Marc-Andréa Sparke z Deutsche Saatgutgesellschaft mbH International Royalty Office oraz Harini Korlipara i Ken Brown z Terranova Nurseries, INC.

Zagraniczni goście mogli zapoznać się zakresem doświadczeń OWT prowadzonych w SDOO w Chrząstowie. Głównym tematem wizyty były doświadczenia odrębności wyrównania i trwałości z jeżówką (Echinacea).

Podczas wizyty omówione zostały procedury przyjmowania nowych odmian do badań i metodyka prowadzenia badań OWT. W dalszej części spotkania uczestnicy udali się na doświadczenia z roślinami ozdobnymi, gdzie mogli zobaczyć m.in. kolekcję oraz doświadczenia OWT z jeżówką prowadzone na zlecenie CPVO.


Uczestnicy spotkania stojący na czarnej macie przed kwitnącymi roślinami jeżówki
Uczestnicy spotkania stojący na czarnej macie przed kwitnącymi roślinami jeżówki.
Uczestnicy spotkania stojący na czarnej macie przed kwitnącymi roślinami jeżówki