XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza - Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie


W dniach 2-3 września 2023 roku w Częstochowie odbyły się coroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wraz z imprezą towarzyszącą „XXXII Krajową Wystawą Rolniczą”.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przygotował stoisko, na którym można było nie tylko zapoznać się z wynikami doświadczeń odmianowych, Listami odmian zalecanych dla poszczególnych województw, ale także zobaczyć specjalnie na tę okazję przygotowaną wystawę odmian roślin rolniczych oraz warzyw i owoców. Za organizację i obsługę stoiska odpowiedzialni byli pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

Stoisko COBORU odwiedzili m.in. Pan Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Ryszard Zarudzki – zastępca Prezesa ARiMR, oraz wielu innych gości.


Minister Rolnictwa R. Telus na stoisku COBORU
Dyrektor COBORU H. Bujak i Pracownicy SDOO w Chrząstowie na stoisku podczas XXXII KWR 2023
Jan Krzysztof Ardanowski  Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP na stoisku COBORU
Ryszard Zarudzki  zastępca Prezesa ARiMR na stoisku COBORU
Pracownicy SDOO w Chrząstowie na stoisku podczas XXXII KWR 2023
Stoisko COBORU na XXXII KWR podczas przygotowań