Zimowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w Minikowie


W dniu 26 stycznia 2024 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się dziewiąte posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO.

Zimowe posiedzenie Zespołu PDO poświęcone było ustaleniu Listy odmian zalecanych do uprawy w województwie oraz doboru odmian do doświadczeń z formami jarymi zbóż. Posiedzenie otworzył przewodniczący Zespołu Pan prof. dr hab. Franciszek Rudnicki. W dalszej części spotkania starszy specjalista Daniel Krauklis przedstawił w formie prezentacji sprawozdanie z realizacji doświadczeń PDO w województwie w 2023 roku.

W części merytorycznej spotkania, specjaliści SDOO prowadzący doświadczenia porejestrowe, przedstawili wyniki plonowania poszczególnych gatunków zarówno w województwie kujawsko-pomorskim jak i wyniki ogólnokrajowe oraz udział poszczególnych odmian w kwalifikacjach polowych. Na ich podstawie członkowie Zespołu zaopiniowali Listę odmian zalecanych dla trzynastu gatunków roślin rolniczych. Na posiedzeniu zapadły także decyzje co do planu doświadczeń i doboru odmian form jarych na rok 2024.


członkowie Kujwasko-Pomorskiego Zespołu siedzący przy stole podczas obrad.
członkowie Kujwasko-Pomorskiego Zespołu siedzący przy stole podczas obrad
członkowie Kujwasko-Pomorskiego Zespołu siedzący przy stole podczas obrad
członkowie Kujwasko-Pomorskiego Zespołu siedzący przy stole podczas obrad