Posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi


W dniu 23 lutego 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi.

Na posiedzenie zaproszeni zostali pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Małgorzata Woropaj-Janczak i Daniel Krauklis mieli okazję przedstawić członkom Rady Powiatowej aktualną Listę odmian zalecanych do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim i wyniki doświadczeń porejestrowych zbóż jarych i roślin bobowatych.


członkowie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, siedzący za stołem podczas obrad
członkowie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, siedzący za stołem podczas obrad