Forum rolnictwa zrównoważonego w Minikowie


W dniu 29 lutego 2024 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się „Forum rolnictwa zrównoważonego”. Celem Forum było przedstawienie perspektyw na przyszłość dotyczących zrównoważonej uprawy, zgodnej z dobrymi praktykami rolniczymi i ochroną środowiska.

Jednym z prelegentów był starszy specjalista do spraw doświadczeń w SDOO w Chrząstowie Daniel Krauklis, który przedstawił wykład pt.: ”Postęp hodowlany – najnowsze trendy i kierunki hodowli roślin”.

W swoim wystąpieniu Daniel Krauklis omówił najważniejsze osiągniecia hodowlane w uprawie kukurydzy, rzepaku ozimego, zbóż, gatunków bobowatych i okopowych, a także przedstawił nowe wyzwania przed którymi stoją hodowle.


Daniel Krauklis podczas wygłaszania wykładu
uczestnicy szkolenia siedzący na sali przy ławkach
uczestnicy szkolenia siedzący na sali przy ławkach