Szkolenie pracowników WIORIN w SDOO w Chrząstowie


W dniu 11 czerwca 2024 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych roślin zbożowych. Szkolenie organizowane jest we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin w Krakowie i Bydgoszczy.

W części polowej, uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć doświadczenia porejestrowe ze zbożami ozimymi. Małgorzata Woropaj-Janczak przybliżyła charakterystykę nowych odmian oraz będących na Liście odmian zalecanych do uprawy w naszym województwie.

W dalszej części szkolenia uczestnicy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności na specjalnie do tego celu przygotowanych przez pracowników Stacji poletkach z pszenicą i pszenżytem ozimym.


uczestnicy szkolenia siedzący przy stołach na sali wykładowej
uczestnicy szkolenia chodzący po ścieżkach w doświadczeniu z pszenżytem ozimym
uczestnicy szkolenia stojący przed wygłoszoną pszenicą
uczestnicy szkolenia stojący w łanie pszenicy ozimej