Letnie posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w SDOO w Chrząstowie


W dniu 25 czerwca 2024 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się ostatnie posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w kadencji 2019-2024.

Po otwarciu obrad członkowie Zespołu udali się na doświadczenia porejestrowe ze zbożami ozimymi, gdzie Małgorzata Woropaj-Janczak z SDOO w Chrząstowie omówiła poszczególne odmiany jęczmienia pszenżyta i pszenicy ozimej pod kątem ich dalszego badania w wojewódzkich doświadczeniach PDO.

Po powrocie do Stacji odbyła się część merytoryczna posiedzenia, podczas której ustalono plan i dobór odmian zbóż ozimych do doświadczeń porejestrowych realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

Po zakończeniu części merytorycznej Dyrektor SDDO w Chrząstowie Beata Kaliska i przewodniczący KPZ PDO prof. dr. hab. Franciszek Rudnicki podsumowali mijającą kadencję i wręczyli członkom podziękowania za zaangażowanie oraz czynny udział w pracach na rzecz KPZ PDO.


członkowie zespołu stojący  na ścieżce na polu w łanie pszenżyta ozimego
członkowie zespołu stojący  na ścieżce na polu w łanie pszenicy ozimej
członkowie zespołu siedzący przy stole na sali, podczas obrad
dyrektor SDOO w Chrząstowie Beata Kaliska wręcza podziękowanie prezesowi Hodowli Ziemniaka w Zamartem Piotrowi Kaińskiemu
zdjęcie grupowe Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO na schodach wejściowych do biurowca Stacji