Warsztaty polowe ,,Produkcja i wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe"


W dniach 3-4 czerwca 2024 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głębokim odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem ,,Produkcja i wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe". Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Celem spotkania było przybliżenie tematyki uprawy rodzimych gatunków roślin bobowatych i soi.

Część wykładowa spotkania poświęcona była omówieniu tematu i celu demonstracji, a także przybliżeniu działalności i funkcjonowania Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Głębokim. W kolejnej części spotkania uczestnicy udali się na pole wizytować specjalnie na tę okazję przygotowaną kolekcję roślin bobowatych. Na 26 poletkach można było zobaczyć m.in. odmiany z Listy odmian zalecanych grochu siewnego, bobiku, łubinu żółtego i wąskolistnego oraz soi. Część polowa była również okazją do omówienia praktycznych aspektów uprawy, innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk, a także przede wszystkim opłacalności uprawy poszczególnych gatunków roślin bobowatych.

Po części polowej uczestnicy udali się do Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku, gdzie przedstawione zostały praktyczne aspekty wykorzystania nasion roślin bobowatych w żywieniu zwierząt monogastrycznych.


uczestnicy warsztatów stojący na polu, w tle budynki gospodarcze
uczestnicy szkolenia stojący w łanie grochu na tle silosów zbożowych
uczestnicy szkolenia stojący przed poletkami kwitnącego na biało grochu
uczestnicy szkolenia stojący przed poletkami kwitnącego na żółto łubinu i kwitnącego na biało bobiku
tablica informacyjna o kolekcji stojąca na tle kwitnącego na biało i niebiesko łubinu wąskolistnego