XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” w Zakopanem

W dniach 5-8 lutego 2019 roku w Zakopanem odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” zorganizowana przez IHAR-PIB. W konferencji udział wzięli pracownicy COBORU, stacji i zakładów doświadczalnych.

Na sesji porterowej konferencji, dyrektor Beata Kaliska i starszy specjalista Daniel Krauklis z SDOO w Chrząstowie w ramach Inicjatywy białkowej COBORU zaprezentowali poster pt. „Wpływ suszy na plonowanie gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2016-2018”.