Wizyta Jean-François Isambert w SDOO w Chrząstowie

W dniu 20 maja 2019 roku w ramach zbliżającego się Europejskiego Dnia Rzepaku mieliśmy przyjemność gościć w Stacji pana Jean-François Isambert wiceprezesa Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales, a także przewodniczącego grupy roboczej COPA-COGECA ds. Zbóż.

Dyrektor Stacji Beata Kaliska omówiła główne zadania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Gość miał okazję zapoznać się z procesem rejestracji nowych odmian w Polsce, systemem Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, a także rekomendacji odmian w województwie kujawsko-pomorskim. Niestety pogoda uniemożliwiła wizytację doświadczeń z rzepakiem ozimy.

Spotkanie było okazją do poruszenia tematu suszy, która coraz częściej występuje nie tylko na terenach Polski ale także i Francji. Zwrócono uwagę na potrzebę hodowli odmian lepiej przystosowanych do zmieniających się warunków metrologicznych.