Wizyta zagranicznych gości w ramach Międzynarodowego Dnia Rzepaku w SDOO w Chrząstowie

W dniu 22 maja 2019 roku w SDOO w Chrząstowie gościliśmy delegację zagranicznych gości z Litwy, Czech, Niemiec i Francji, przybyłych w ramach 3 edycji Międzynarodowego Dnia Rzepaku organizowanego przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie i Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju.

Gości przywitali dyrektor Stacji, kierownik oraz specjaliści działu Badawczo-doświadczalnego. W pierwszej części spotkania zostały przedstawione główne zadania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Został omówiony proces rejestracji nowych odmian w Polsce, system Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w województwie. Przedstawiony został także program Inicjatywy białkowej COBORU, oraz zakres badań rejestrowych i porejestrowych rzepaku ozimego i jarego.

W drugiej części spotkania goście udali się na doświadczenia z rzepakiem ozimym, gdzie mieli okazję obejrzeć doświadczenia rejestrowe i porejestrowe, zapoznać się z metodyką ich prowadzenia oraz uzyskać informacje z zakresu odmianoznawstwa.

Wizyta była także okazją do wymiany doświadczeń nie tylko z zakresu uprawy rzepaku ale, także innych znaczących rolniczo gatunków. Głównym tematem był dobór odmiany do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych. Coraz częściej występujące okresy posuchy, zwłaszcza w okresach o największym zapotrzebowaniu roślin na wodę, niejako wymuszają większe zwrócenie uwagi na odmiany lepiej radzące sobie w tak skrajnych warunkach.