Międzynarodowy Dzień Rzepaku - Eurorzepak

W dniu 23 maja 2019 roku w Minikowie odbyła się trzecia edycja Międzynarodowego Dnia Rzepaku organizowana przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie i Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Głównym programem imprezy była debata liderów kluczowych europejskich organizacji producentów rzepaku. Brali w niej udział m.in. Stephan Arens UFOP Union for the Promotion of Oil and Protein Plants (Niemcy), Zdenek Linhart - Czech University of Life Sciences, Prague (Czechy), Claude Soude – The French Union of Oilseeds and Proteins Producers (Francja), Juliusz Młodecki – Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (Polska), Adam Stępień – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (Polska). Tematem tegorocznej imprezy były biopaliwa jako element stabilizujący produkcję rzepaku w Polsce i w Europie. Do merytorycznej dyskusji włączyli się także producenci roślin oleistych i białkowych, którzy należą do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Roślin Białkowych (EOA) z najważniejszych państw Unii Europejskiej.

Podczas debaty w gronie ekspertów znaleźli się m.in. Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Edward Gacek dyrektor COBORU oraz Beata Kaliska dyrektor SDOO w Chrząstowie.

Po skończonej debacie licznie przybyli rolnicy mieli możliwość udania się do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, gdzie na polu mogli zobaczyć 71 odmian rzepaku będących w doświadczeniach porejestrowych, a także zasięgnąć informacji na temat odmianoznawstwa i uprawy rzepaku ozimego.