Dzień Pola roślin bobowatych i soi w ZDOO w Głębokim

W dniu 19 czerwca 2019 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głębokim odbył się Dzień Pola zorganizowany przy współudziale KWS Polska i Biura Powiatowego KPODR w Inowrocławiu.

Tym razem szczególną uwagę poświęcono roślinom bobowatym grubonasiennym i soi. Przybyli goście mieli okazję zobaczyć doświadczenia z grochem siewnym, bobikiem i soją oraz po raz pierwszy kolekcję wszystkich odmian bobowatych grubonasiennych i soi, wpisanych na Listę odmian zalecanych w województwie kujawsko-pomorskim. Zaprezentowane zostały także pozostałe doświadczenia prowadzone w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji przybyłych gości byli kierownik zakładu Leopold Olejniczak i starszy specjalista Krystyna Depta, którzy udzielali porad z zakresu uprawy i agrotechniki oraz odmianoznawstwa.

Specjalista KPODR w Inowrocławiu Pani Ewa Wypijewska swoje wystąpienie poświęciła najnowszym informacjom na temat ograniczenia nawożenia azotowego w związku z wejściem OSN.