Spotkanie w ramach konsultacji publicznych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa 2030

W dniu 1 lipca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w ramach konsultacji publicznych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 (SZRWRiR). Było to kolejne spotkanie w ramach konsultacji SZRWRiR. Celem spotkań jest zebranie jak najszerszych opinii dotyczących głównych trendów, wyzwań, szans i potrzeb rozwojowych w perspektywie 2030 roku.

W dyskusji udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki, wicewojewoda kujawsko-pomorski - Józef Ramlau, dyrektor KPODR – Ryszard Kamiński, rolnicy oraz eksperci naukowi. Wśród zaproszonych gości była dyrektor SDOO w Chrząstowie – Beata Kaliska.