Wizyta Jensa Wegnera z Community Plant Variety Office (CPVO) w SDOO w Chrząstowie

W dniu 1 lipca 2019 roku w SDOO w Chrząstowie gościliśmy Pana Jensa Wegnera pełniącego funkcję Technical Expert Ornamental and Fruit Species w Community Plant Variety Office (CPVO).

Głównym tematem poruszanym na spotkaniu były doświadczenia Odrębności, Wyrównania i Trwałości (OWT) prowadzone w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Po części oficjalnej, na której przedstawiono główne zadania Stacji i zakres prowadzonych doświadczeń OWT, gość udał się na doświadczenia z roślinami ozdobnymi. Zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia z powojnikiem i chryzantemą.