Forum Nasienne 2020 w Minikowie

W dniu 27 lutego 2020r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie po raz kolejny odbyło się Forum Nasienne.

Tegoroczne Forum Nasienne poświęcone było tematyce suszy i używania kwalifikowanego materiału siewnego. Przed nami wiosenne zasiewy form jarych. Jest to okres, w którym rolnik musi podąć decyzję o wyborze dobrej odmiany, przystosowanej do warunków glebowych i klimatycznych swojego gospodarstwa. By ułatwić ten wybór, pracownicy Stacji Małgorzata Woropaj-Janczak i Daniel Krauklis przedstawili najnowsze wyniki doświadczeń PDO i nową ustaloną na rok 2020 Listę odmian zalecanych do uprawy dla województwa. Zaprezentowane zostały wyniki doświadczeń, ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian zbóż jarych i gatunków bobowatych. Prelegenci ze Stacji scharakteryzowali także nowe odmiany wpisane w 2020 roku do Krajowego rejestru. W dalszej części spotkania Łukasz Winiecki – dyrektor handlowy Ampol-Merol poruszył temat używania kwalifikowanego materiału siewnego.

Podczas dyskusji, rolnicy wyrazili swoje obawy związane z tegorocznymi wiosennymi zasiewami. Panująca susza w 2018 i 2019 roku była powodem uzyskiwania niskich plonów i zmniejszenia opłacalności uprawy form jarych.