Krajowy pokaz polowy postępu genetycznego odmian roślin uprawnych w SDOO w Chrząstowie

W dniu 20 czerwca 2020 r. w SDOO w Chrząstowie odbył się Krajowy pokaz polowy postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Impreza odbywała się w ramach obchodów Krajowych Dni Pola zorganizowanych przez ODR Minikowo. Wśród osób zwiedzających specjalnie założoną na ten dzień kolekcję odmian w Chrząstowie był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta oraz Dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward Gacek.

Celem pokazu w Chrząstowie była prezentacja na poletkach pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych:

– soi i rośliny bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa;

– zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy w województwie;

– przedstawiających znaczenie postępu genetycznego w poprawie zdrowotności upraw (pokaz polowy organizowany w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020);

– prezentujących sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych w rolnictwie ekologicznym;

– odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę.