Dzień Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 w Głębokim

W dniu 3 lipca 2020 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głębokim odbył się Dzień Pola zorganizowany przy współudziale Biura Powiatowego KPODR w Inowrocławiu.

W tym roku szczególną uwagę poświęcono roślinom bobowatym grubonasiennym i soi oraz odporności roślin na choroby. Przybyli goście mieli okazję zobaczyć doświadczenia z grochem siewnym, bobikiem i soją oraz kolekcję wszystkich odmian bobowatych grubonasiennych i soi, wpisanych na Listę odmian zalecanych w województwie kujawsko-pomorskim. Zaprezentowane zostały także pozostałe doświadczenia prowadzone w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji przybyłych gości byli kierownik zakładu Leopold Olejniczak i starszy specjalista Krystyna Depta, którzy udzielali porad z zakresu uprawy i agrotechniki oraz odmianoznawstwa.