Szkolenie „Co w polu piszczy” w SDOO w Chrząstowie

W dniu 1 czerwca 2021 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, po rocznej przerwie, odbyła się kolejna edycja warsztatów polowych „Co w polu piszczy”. Impreza organizowana jest we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Przybyłych gości przywitała dyrektor Stacji Beata Kaliska i Natalia Narewska z KPODR. W ramach warsztatów polowych goście udali się na doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi, gdzie mieli okazję wysłuchać wykładu dr Grzegorza Pruszyńskiego na temat nowych zagrożeń ze strony szkodników roślin uprawnych wynikających ze zmian klimatu oraz ograniczeń w możliwości stosowania środków ochrony roślin, a także zapoznać się z odmianami zbóż ozimych.

Ostatnim punktem szkolenia było zwiedzanie kolekcji, gdzie Małgorzata Woropaj-Janczak i Daniel Krauklis omówili rekomendowane odmiany roślin bobowatych, w tym soi oraz zbóż ozimych i jarych.

Na zdjęciu	Dyrektor Stacji Beata Kaliska i Natalia Narewska z KPODR witają gości szkolenia

Na zdjęciu Dyrektor Stacji Beata Kaliska i Natalia Narewska z KPODR witają gości szkolenia

Na zdjęciu Dr Grzegorz Pruszyński udziela wykładu na poletkach doświadczalnych ze zbożami ozimymi

Na zdjęciu Specjalista Stacji Daniel Krauklis, przy poletkach z soją,  omawia kolekcję roślin bobowatych

Na zdjęciu Specjalista Stacji Daniel Krauklis, przy poletkach z bobikiem,  omawia kolekcję roślin bobowatych