Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Karolewie

W dniu 9 września 2021 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie gościli uczniowie z ZSCKR w Karolewie.

Podczas wizyty uczniowie mieli okazję zapoznać się z działalnością Stacji. W części teoretycznej specjaliści z SDOO omówili główne zadana Stacji, proces rejestracji nowych odmian, program Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, Inicjatywę białkową oraz Listę odmian zalecanych.

W części praktycznej uczniowie dokonali oceny smaku pomidora oraz musieli wykazać się m.in. wiedzą w rozpoznawaniu nasion gatunków rolniczych. Zaprezentowane zostały także maszyny używane do zakładania i zbioru doświadczeń.

Ostatnim punktem spotkana była wizyta na doświadczeniach PDO z soją i kukurydzą.

Na zdjęciu pierwszym Dyrektor Stacji wita uczniów

Na zdjęciu drugim uczniowie ZSCKR w Karolewie wykonujący ocenę smaku pomidora

Na zdjęciu trzecim specjalistka Kamila Czeszewska pokazuje jak określa barwy kwiatów

Na zdjęciu czwartym uczniowie ZSCKR w Karolewie oglądający kombajn poletkowy

Na zdjęciu piatym uczniowie ZSCKR w Karolewie na stacyjce meteorologicznej