Wizyta Pani Urszuli Braun-Młodeckiej z CPVO w SDOO w Chrząstowie


W dniu 11 sierpnia 2022 roku w SDOO w Chrząstowie gościliśmy Panią Urszulę Braun-Młodecką, pełniącą funkcję Technical Expert Fruit and Ornamental Species w Community Plant Variety Office (CPVO) wraz z przedstawicielami pracowni OWT COBORU.

Głównym celem wizyty było omówienie zagadnień związanych prowadzeniem doświadczeń Odrębności, Wyrównania i Trwałości (OWT) oraz wizytacja doświadczeń z roślinami ozdobnymi prowadzonymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Po części oficjalnej, na której przedstawiono główne zadania Stacji i zakres prowadzonych doświadczeń OWT, goście udali się na doświadczenia realizowane w ramach współpracy z CPVO. Zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia z chryzantemą, powojnikiem i jeżówką.


Pani Urszula Braun-Młodecka, pracownicy COBORU i SDOO Chrząstowo na sali wykładowej
Goście podczas wizytacji doświadczeń z chryzantemą
Goście podczas wizytacji doświadczeń z powojnikiem
Goście podczas wizytacji doświadczeń z jeżówką
Goście podczas wizytacji doświadczeń z jeżówką