ZDOO GŁODOWO

Powołany w 1952 roku

Położenie geograficzne:
Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie

Głodowo 50
87-600  Lipno
powiat Lipno
województwo  kujawsko-pomorskie

tel. 54 287 21 79
email zdoo.glodowo@chrzastowo.coboru.gov.pl
 
kierownik ZDOO w Głodowie
mgr inż. Przemysław Lendecki
 
φ = 52o50´, λ = 19o15´, H = 100 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 28,51 ha, w tym płodozmian doświadczalny 18,1 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby, żytnio - łubinowy
Klasy bonitacji gleb: IIIa- VI
Średnia temperatura roczna: 8,2oC
Roczna suma opadów: 577 mm

Zakład prowadzi doświadczenia rejestrowe i porejestrowe ze zbożami, roślinami strączkowymi i rzepakiem ozimym.